ارتباط با ما درباره ما پشتیبانی پـــــروژه ها اخــــبار محصولات صفحه اصلی

فن آوری      

معرفي      
تماس با ما      
اعطاي نمايندگي       
فناوري اطلاعات جنوب در اينترنت      

نظر سنجی در مورد شرکت
شما تا چه اندازه ای با شرکت فن آوري اطلاعات جنوب آشنا هستید؟
کم
متوسط
زياد
فن آوری اطلاعات جنوب در اینترنتعنوان

آدرس وب سایت

سال

سایت و درگاه آموزش و پرورش استان گیلان

http://www.giledu.ir

85-1384
 

سایت اداره کل مالیاتی استان فارس

http://www.farsibto.ir

1385

سایت سازمان صنایع و معادن استان فارس

http://www.farsindustry.org.ir

1385

سیستم eForm مرکز آمار ایران

http://eform.sci.org.ir

1385

سیستم جامع eForm استان کهگیلویه و بویراحمد

http://eform.portal-kb.ir

1385

درگاه و سیستم مدیریت فرمهای الکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک شیراز

http://www.sashiraz.co.ir

85-1384
 

سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kbtto.ir

85-1384
 

اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kvb-mefa.gov.ir

85-1384
 

سازمان نوسازی مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kbnosazi.ir

85-1384
 

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

85-1384
 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

85-1384
 

اداره کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد

http://www.dadgostary-kb.ir

85-1384
 

دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.damakb.ir

85-1384
 

سازمان مسکن و شهر سازی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-maskan.ir

85-1384
 

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-isaar.ir

85-1384
 

اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-weather.ir

85-1384
 

اداره کل کار و امور اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.karYasuj.ir

85-1384
 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-isiri.ir

85-1384
 

سازمان انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.yasujbto.ir

85-1384
 

سایت شرکت مهندسی سبز

http://www.sec-ir.com

1385

حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-art.ir

85-1384
 

شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kbiec.ir

85-1384
 

شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.tci-yasuj.co.ir

85-1384
 

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-gas

http://kb-gas.portal-kb.ir

85-1384
 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kb-awqaf.ir

85-1384
 

سازمان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kbirrcs.org

85-1384
 

درگاه استان فارس

http://www.fars.ir

85-1384
 

سایت سازمان آموزش و پرورش استان فارس

http://www.farsedu.ir

1383

سیستم مدیریت محتوای علمی سازمان آموزش و پرورش استان فارس

http://www.parsblog.ir

1383

سایت سازمان آموزش و پرورش استان قم

http://www.qomedu.ir

1383

سایت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

http://www.lorestanedu.ir

1383

سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

http://www.farsawqaf.ir

1383

سایت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

http://www.fars.agri-jahad.ir

1383

سیستم مدیریت محتوای علمی، آموزشی و تالارهای بحث و گفتگوی سازمان آموزش و پرورش استان قم

http://www.qomtch.ir

1384

سایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

http://www.farsstandard.ir

1383

سیستم مدیریت اطلاعات مهندسان ناظر شهرداری شیراز

http://ies.shirazcity.org

1383

سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

http://www.abfar-fars.ir

1384

سیستم eForm سازمان آموزش و پرورش استان فارس

http://eform.farsedu.ir

1384

سیستم eForm اداره کل دامپزشکی استان فارس

http://82.99.232.13/eform

1384

سیستم eForm سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

http://eform.fars.agri-jahad.ir

85-1384
 

درگاه استان کهگیلویه و بویر احمد

http://www.portal-kb.ir

84-1383

سیستم eForm سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

http://eform.mpo-fr.gov.ir

83-1382

تغییر قالب صفحه