ارتباط با ما درباره ما پشتیبانی پـــــروژه ها اخــــبار محصولات صفحه اصلی

معرفی سیستم کاربرگ اداری ::
نحوه ورود به سیستم ::
  انواع کاربران سیستم ::
 مدیریت ساختار سازمانی ::
  مدیریت گروه های کاری ::
  مدیریت جداول عمومی ::
  طراحی فرم ::
  مدیریت کاربران خارجی ::
  مدیریت تنظیمات عمومی ::
  مدیریت کارمندان ::
  گزارشگیری ::
  Ajax Based ::
  پر کردن فرم با فایل Excel : :
   FA-Q (سوالات متداول) : :

 :: نحوه ورود به سیستم

 

    نحوه ورود به سیستم
 
کاربرانی که در سیستم کاربرگ اداری برای آنها نام کاربری و کلمه عبور تعریف شده، مجوز ورود به سیستم را دارند.  ارباب رجوعان می توانند از طریق لینک مربوط به کاربر جدید در صفحه اول، نام خود را ثبت کرده و از امکانات مربوط به ارباب رجوعان استفاده کنند. در صورتی که کاربر سه بار نام کاربری و کلمه عبور را اشتباه وارد کند یک heap  به کاربر نمایش داده می شود کاربر بایستی متن درون آن را در قسمت زیر تایپ کند تا صحت اطلاعات در قسمت های نام کاربری و کلمه عبور چک گردد.  human interaction proof
: تصویری شامل حرف و عدد که توسط هیچ ماشینی قابل خواندن نیست بنابر این نمی توان توسط هیچ نرم افزار حمله کننده ای وارد سیستم شد.

 

تغییر قالب صفحه